خیریه نیکان سیرجان | آموزشی
1808
rtl,page,page-id-1808,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

آموزشی

به طور کلی کودک یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه است و همواره باید از طرف خانواده و جامعه مورد حمایت قرار گیرد.در این راستا اصلی ترین نیاز کودک برخورداری از آموزشهای صحیح و درست در جهت شناخت و شکوفایی استعداد های اوست.

اگر کودکی درست و اصولی آموزش ببیند ،جامعه به رشد و تعالی می رسد.اما قضیه آموزش برای کودکان کار ونیازمند جور دیگری رقم میخورد،این کودکان عمدتا به علت فقر فرهنگی ،اقتصادی  یا توامان خانواده از آموزش بی بهره اند.

کودکان کار امروزه جامعه ،فرزندان کودکان کار دیروز جامعه هستند و اگر این کودکان،اکنون به درستی هدایت نشوند و تحت حمایت قرار نگیرند این زنجیره همچنان ادامه می یابد و ادامه داشتن چنین زنجیره ای تنها پیامدش برای کل افراد جامعه بروز ناهنجاری های اجتماعی و رفتار های پرخطر در جامعه خواهد بود.