خیریه نیکان سیرجان | اساسنامه
1776
rtl,page,page-id-1776,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

اساسنامه

این موسسه به طور عمده از سه گروه تشکیل شده است:

  1. هیئت موسس :متشکل از افراد امین ،متعهد و دلسوز و با تجربه و با کفایت که همواره همراه نیکان بوده اند.
  2. گروه تحقیق :مهمترین و کلیدی ترین بخش موسسه نیکان گروه تحقیق است که زیر نظر مستقیم ناجا ،خانواده های بی بضاعت و کودکان بد سرپرست ،بی سرپرست وکار را شناسایی می کنند و سپس تحت حمایت نیکان قرار می گیرند.به این ترتیب هیچ راه سو استفاده ای برای افراد سودجو وجود نخواهد داشت.
  3. گروه اجرایی : کلیه اعضای نیکان که در قسمت های برنامه ریزی و هماهنگی ،نذری ها ،آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی و خدمات پزشکی در خدمت نیازمندان و افراد تحت پوشش هستند.