خیریه نیکان سیرجان | نیکان چه میکند؟
1785
rtl,page,page-id-1785,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

نیکان چه میکند؟

  • هراقدام اجرایی که بتواند به کودکان و خانوادههای آنها کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند بخصوص برای کودکان کار که بی نیاز از کار کودک شوند.
  • ایجاد مکانی امن برای کودکان قربانی آسیب های اجتماعی  نظیر خشونت ،اعتیاد والدین ،طلاق والدین …. با ارایه  خدمات روانشناسی مخصوص کودکان
  • بازسازی افکار عمومی جامعه درباره کودکان و شرایط آنها و نحوه ی برخورد صحیح و حمایت از آنها
  • تعامل با مسیولین ذیربط و سایر مراکز خدماتی و خیریه در سطح شهرستان سیرجان ،استان کرمان و سرار کشور برای بهتر شدن وضعیت این کودکان  و حمایت موثر از آنها
  • کمک به کودکان برای پیشگیری از آسیب های بیشتر ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی که بطور کامل در اساسنامه ذکر شده است.